Alice Springs Hospital ED
  • Alice Springs Hospital, The Gap NT, Australia